Thực tế, trong phiên bản iOS 9 đang cung cấp sẵn cho bạn một tính năng nói trên, bằng cách kích hoạt như sau.

– Trên giao diện chính của iOS 9, hãy bấm vào tùy chọn Settings và bấm vào mục General.

Cách chặn việc xóa hoặc cài ứng dụng trên iPhone - ảnh 1Thao tác vào General

– Trong giao diện vừa hiện ra, bấm tiếp vào mục Restrictions.

Cách chặn việc xóa hoặc cài ứng dụng trên iPhone - ảnh 2Bấm tiếp vào Restrictions

– Lúc này iOS sẽ yêu cầu bạn khai báo một chuỗi mật mã (gồm 4 chữ số) để mở tính năng này, đây là bước quan trọng để chỉ có mình bạn mới có quyền xóa hoặc cài thêm ứng dụng.

Cách chặn việc xóa hoặc cài ứng dụng trên iPhone - ảnh 3Nhập mật khẩu bảo vệ

– Trong giao diện vừa hiện ra, bạn sẽ thấy tùy chọn Installing Apps (cài đặt ứng dụng) và Deleting Apps (xóa ứng dụng). Tại đây, bạn muốn khóa tính năng nào thì chỉ cần tắt bỏ tùy chọn đó đi được.

Cách chặn việc xóa hoặc cài ứng dụng trên iPhone - ảnh 4Tùy chọn Installing Apps (cài đặt ứng dụng) và Deleting Apps (xóa ứng dụng) có thể bật/tắt tùy ý

Nguồn: Windows 789

Rate this post